Keşfetme Becerisine Haiz Disleksik İnsanlar, İnsanın Hayatta Kalmasına Yol Açan Evrime Destek Oldu: Emek verme

Disleksi, öğrenme güçlükleri ile karakterize edilirken, Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, bozukluğu olan kişilerin bilinmeyeni keşfetme mevzusunda yetenekli oldukları sonucuna varmışlardır. Araştırmacılara gore bu güç, insanların değişen ortamlarda uyum sağlamasına ve hayatta kalmasına destek oldu. Bulgular, araştırmacıların davranış, biliş ve beyin üstüne yapmış olduğu bir araştırmayla geldi. Disleksik insanlardaki bulgu gücünün bununla evrimsel bir bağlantısı bulunduğunu ve insanoğlunun hayatta kalmasına katkıda bulunduğunu vurguladılar. “Disleksisi olan kişilerin yaşamış olduğu güçlük alanlarının, yeni bilgilerin keşfedilmesi ve yeni bilgilerin kullanılması arasındaki bilişsel bir değiş tokuştan kaynaklandığına inanıyoruz. Bulgu, buluş ve yaratıcılık benzer biçimde belirli alemlerde gözlemlenen gelişmiş kabiliyetleri açıklayabilen keşifsel bir önyargı olmakla beraber, mevcut data, “diye deklare etti Cambridge Üniversitesi’ndeki McDonald Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’nden Scholar’a bağlı Dr Helen Taylor. Frontier in Psychology’de gösterilen çalışmanın baş yazarıdır. Taylor’a gore disleksinin “tamamlanmamış merkezli” görüşü kafi değil ve bakış açısının değiştirilmesi gerekiyor. “Bu araştırma, disleksi olan kişilerin bilişsel güçlerini daha iyi anlamamıza destek olacak yeni bir çerçeve öneriyor” diye ekledi. Disleksiyi incelemek için evrimsel bakış açısını kullanan disiplinler arası bir yaklaşım ilk kez dikkate alındı. bilimsel nitelikli kurumlarda, okullarda ve işyerlerinde sunulan ortam, keşfedici öğrenmeyi sağlamaz. Taylor ek olarak, insanlığın zorlukların üstesinden gelmeye uyum sağlamaya devam etmesi için bu tür bir düşünme biçimini dahil etmeye çağırdı. Bulgular, atalarımızın değişik fakat tamamlayıcı düşünme yollarında uzmanlaşmak için evrimleştiğini söyleyen Tamamlayıcı Biliş teorisi bağlamındadır. Bu, insanların ortaklık kanalıyla değişikliklere uyum sağlamasına destek oldu. Taylor, “Yeni fırsatları keşfetmek ve belirli bir seçimin yararlarından yararlanmak arasındaki dengeyi oluşturmak, uyarlama ve hayatta kalmanın anahtarıdır ve günlük hayatımızda verdiğimiz kararların çoğunun temelini oluşturur” dedi. bulgu, bilinmeyeni aramayı ihtiva eder, sömürü, arıtma ve seçim benzer biçimde halihazırda mevcut olanı kullanmaktır. Taylor, disleksik insanlarda keşifsel bir uzmanlaşmanın, sömürüyle ilgili görevlerde niçin zorluklarla karşılaştıklarına ışık tutabileceğinin altını çizdi. “Bu, disleksili kişilerin sanat, mimarlık benzer biçimde keşifle ilgili kabiliyetler gerektiren belirli mesleklere niçin yöneldiklerini de açıklayabilir. , mühendislik ve girişimcilik” diye ekledi.

Teknoloji Haberleri