Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca hazırlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu yönetmelikle; binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımdan sonrasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanıyor.
Açıklamada, 13 Ekim 2021 tarihindeki ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan ve sektörün yeni kurallara adaptasyonu için geçiş sürecinin öngörülerek hazırlandığı yönetmelikle; binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanmasının amaçlandığı açıklandı. 
Bu yönetmelikle; afetler sonrası acil yıkımlar, İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak yıkımlar ve tescilli yapıların yıkımları hariç olmak suretiyle yapı ruhsatına doğal olarak olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının Y1, Y2 ve Y3 olarak mesleki ve teknik yeterliliklere nazaran sınıflandırılan ve Bakanlıktan yetki belge numarası alan yıkım müteahhitleri tarafınca gerçekleştirilmesinin mecburi olacağı aktarıldı. Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sisteminin Başvuruları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine Yapılacak
Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemine dâhil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine yapılacağı anımsatılan açıklamada, yıkım işlemlerinin yıkım müteahhiti ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni sorumlu nezaretinde yürütüleceği vurgulandı.  
Yıkım işlemleri başlamadan ilkin izlenecek aşamalar hakkında bilgiler ise şu şekilde açıklandı; “Yıkıma başlanmadan ilkin belediyelerden yıkım ruhsatı alınacak. Yıkım ruhsatı İçişleri Bakanlığı’nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi üstünden düzenlenebilecek. Yıkım işleminin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklayan ve yıkımın bir nevi projesi olan yıkım planı değişik meslek disiplinlerinin de katkısıyla inşaat mühendisi müellif koordinasyonunda hazırlanacak. Yıkım planında yapı çevresinde etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi tedbirlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirtilecek. Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan ilkin güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini alacak. Kontrollü patlatmalı yıkımlarda İdare 7 gün öncesinden adım atmak suretiyle halkı bilgilendirerek, lüzumlu duyuru ve ikazları meydana getirecek, kolluk ve acil yardım ekiplerinin mahalde bulunmasını sağlayacak. Yıkım işleri seçici yıkım yöntemiyle yapılacak. Tekrardan kullanılabilecek yada geri dönüşüme doğal olarak malzemeler ayrılarak geri kazanımı sağlanacak. Tehlikeli yada geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise ilgili mevzuatı çerçevesinde bertaraf edilecek. Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonrasında 3 ay içinde tamamlanması gerekecek.”

Son Dakika Haberler