Bekçilik yazılı imtihanı ne vakit, giriş belgesi gösterildi mı? Pa.edu 2022 bekçilik imtihanı mevzuları, soruları iyi mi?

29.06.2022 13:07 Son Güncelleme: 29.06.2022 13:07 Binlerce adayın iştirakı ile gerçekleşecek olan bekçilik imtihanı için artık son günler. Geçtiğimiz günlerde adayların müracaat kabul ve ön sıhhat kontrolü merkezleri ile imtihan tarihlerinin bilgisi paylaşılmıştı. İşte sınava katılacak adayların bilmesi gerekenler…
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Imtihanı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.
Bekçilik imtihan giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr web adresinden yayımlanacaktır. Imtihan giriş belgesi e devlet üstünden aday T.C kimlik no ile sorgulanabilecek.  BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SORULARI VE KONULARI
Sınavda adaylara 100 sual sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak.  Adaylara sorulacak soruların mevzu ağırlıkları ise şöyleki;
Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20
Toplumsal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15
Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15
Yaşam Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15
Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15
Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NASIL OLACAK?
1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (kontrol şeklinde) beş şıklı (100) sual yöneltilecek, her bir sual birpuan sayılacak ve (4) yanlış (1) gerçeği götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Sual Sayısı)x 100). Yazılı sınavda (100) puan üstünden minimum (50) puan alanlar başarı göstermiş sayılacaktır.
2. Yazılı Imtihan “Türkçe, Toplumsal Bilgiler, Fen Bilgisi, Yaşam Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”mevzularından oluşacaktır.
3. Adaylar sınava, imtihan giriş belgesi ve üstünde T.C. kimlik numarası yer edinen geçerli kimlikbelgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam edenpasaport) ile gireceklerdir. Imtihan giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınavaalınmayacaktır.
4. Yazılı Sınavda kopya çekenler yada kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka birkimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek imtihanı geçersiz sayılacak ve tekrar adaylığabaşvuruları kabul edilmeyecektir. Ek olarak bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idarisoruşturma başlatılmak suretiyle lüzumlu işlemler yapılacaktır.
5. Yazılı Imtihan aşamasını geçen adaylar içinden; Yazılı Imtihan puanına bakılırsa başarı göstermiş adaylariçerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak suretiyle sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenenil kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Imtihanı aşamasına çağrılacaktır.
6. Yazılı Imtihan tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren öteki iş ve işlemler Polis AkademisiBaşkanlığı resmi web adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ek olarak adaylara posta, telefonvb. yazışma araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üstünden meydana getirilen duyuru tebligat niteliğindedir

Son Dakika Haberler